Tam Metin Yayınlama
Sayın Katılımcılar,
 
12. Sebze Tarımı Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin tam metinleri hakem görüşleri doğrultusunda Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanacaktır.
Tam metin yazım kuralları ve dergi ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: