Önemli Tarihler
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi 02 Ağustos 2019
Bildiri Özetlerinin Kabulü 06 Ağustos  2019
Tam Metin Gönderilmesi  22 Temmuz 2019- 1 Eylül 2019
Erken Kayıt İçin Son Gün   15 Ağustos 2019