Düzenleme Kurulu
Onursal Başkan
Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ (Erciyes Üniversitesi Rektörü)
 
Sempozyum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan PINAR
 
Organizasyon Komitesi
Prof.Dr. Halit YETİŞİR
Prof.Dr. Osman GÜLŞEN
Prof. Dr. Aydın UZUN
Doç.Dr. Ercan YILDIZ
 
Sekretarya
Dr. Öğr. Üyesi Fatih HANCI
Arş.Gör. Mehmet YAMAN
Arş. Gör. Akife ŞEKERCİ
Merve Arefe YİĞİT