1 1
 2 2
 3 3
 4 4
Posterler 70 cm × 90 cm boyutlarında ve dikey olarak hazırlanmalıdır Posterin tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Poster başlığı, koyu ve tamamı büyük harflerle en az 36 punto olmalıdır . Posterde öncelikle başlık, yazar/yazarların adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı,e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı, en az 26 punto olmalıdır. Bütün yazarların kurum bilgileri,22 punto ile yazılmalıdır.