Önemli Tarihler Önemli Tarihler
Ülkemizde sebzecilik üzerine yapılan çalışmalar iki yılda bir düzenlenen sempozyumlarda ele alınarak tartışılmakta ve sonuçlar konu paydaşlarına aktarılmaktadır. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 11. Sebze Tarımı Sempozyumu sonrasında 12. Sebze Tarımı Sempozyumu düzenleme görevi Erciyes  Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne tevdi edilmiştir. 12. Sebze Tarımı Sempozyumu 08-11 Eylül 2019 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde düzenlenecektir. Sebze tarımı konusunda çalışmalar yapan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile özel sektör temsilcilerini Kayseri’ye davet etmek istiyoruz.

Dr. Hasan PINAR
Sempozyum Başkanı  


SEMPOZYUM KONULARI  
 • Açıkta Sebze Yetiştirme Teknikleri
 • Örtüaltı Yetiştirme Teknikleri
 • Topraksız Kültür
 • Sebze Islahı ve Biyoteknolojisi
 • Tohum ve Fide Teknolojileri
 • Organik Sebzecilik
 • Sebze Biyolojisi ve Fizyolojisi
 • Yemeklik Mantar Yetiştirme
 • Hasat ve Muhafaza Teknikleri
 • Sebze İşleme ve Değerlendirme
 • Sebzelerde Bitki Besleme
 • Bitki Koruma
 • Ekonomi ve Pazarlama
 • Mekanizasyon ve Sulama